Autisme

Wat is autisme?

Op deze vraag is niet zo makkelijk een antwoord te geven. Er zijn dan ook verschillende termen die onder ‘autisme’ vallen; een aanverwante contactstoornis, PDD-NOS, syndroom van asperger, autisme.

Wat deze termen in de praktijk betekenen is voor iedereen weer anders, er zijn geen twee mensen met autisme gelijk.

Dat maakt dat er nogal wat onduidelijkheid en verwarring kan ontstaan, zowel bij degene met een (aanverwante) autistische aandoening als zeker ook bij de omgeving.

Begeleiding

Er wordt in Nederland veel hulp aangeboden om te leren omgaan met een gezinslid met autisme. Hoe je structuur, rust en veiligheid kunt bieden.
Uit eigen ervaring weet ik dat het geven wat nodig is niet zo makkelijk is.  Want waar haal je al die extra’s die jouw kind vraagt vandaan? Wat doe je met je eigen grenzen en behoeften?

Mijn ervaring, als moeder van een kind met PDD-NOS, is dat het mij enorm geholpen heeft hulp te krijgen bij het zoeken naar mijn mogelijkheden en grenzen. En die dan te leren respecteren. En dat daardoor vervolgens de situatie in huis ook verbeterde.

De begeleiding die ik bied  is gebaseerd op mijn kennis en ervaring als therapeut en zeker ook op de ervaring die ik als moeder  heb opgedaan.

Voor wie?

Voor partners
Vanuit mijn ervaring als relatie therapeut werk ik met (echt)paren waarvan een van de partners een stoornis in het autischtisch spectrum heeft. Ook hier is het heel erg verschillend wat voor werking dit in de relatie heeft. De partnerrelatie therapie is vooral gebaseerd op de principes van de EFT therapie (Emotional Focused Therapy)

Daarnaast komen ook de onderwerpen die betrekking hebben met autisme aan de orde:
Is er een diagnose bekend?
Hoe lang is de diagnose bekend?
Wat betekent dit voor de partner met ASS?
En wat voor de partner zonder ASS?
Als er kinderen zijn, wat betekent de diagnose voor de zorg voor de kinderen?
En vooral: hoe kunnen we in onze relatie met elkaar omgaan, met respect voor de beperkingen die een ASS diagnose met zich meebrengt?

Deze gesprekken zijn vrijwel altijd met beide partners.

Voor ouders
Leven met een kind met autisme vraagt veel van je als ouder. Begrijp ik mijn kind wel, hoe kan ik het beste voor hem zorgen? Zit je met dit soort vragen dan kunnen we samen kijken naar jou/jullie situatie en wat daarin helpend zou kunnen zijn.

acheter cialis sur internetje tegen je grenzen aan, waar blijf je zelf naast alle zorg?
Na lange tijd van je best doen, zit je ‘vast’ in de situatie, je voelt geen enkele ruimte meer.
Als ouder/partner ben je geschrokken van de diagnose en weet niet goed hoe hiermee om te gaan.
Je bent op zoek naar een positieve benadering van de aandoening ‘autisme’. Naast beperkingen blijken er ook heel vaak grote talenten aanwezig te zijn.

Praktische informatie

Ik ben aangesloten bij het NVPA en het RBCZ.
Dit betekent dat in veel gevallen de kosten worden vergoed door de (aanvullende)verzekering als alternatieve zorg.
Informeer bij uw verzekeraar of dit ook voor U geldt.

De kosten kunnen eventueel vanuit een PGB vergoed worden.