Individuele therapie

Centraal in mijn werk staat dat ik ervan uit ga dat ieder mens mogelijkheden in zich heeft om te werken aan oplossingen van persoonlijke problemen. Het lukt echter lang niet altijd om deze mogelijkheden echt te gebruiken. In de loop van een leven kunnen er allerlei blokkades zijn ontstaan.  Ook kunnen problemen even te groot  zijn om ze alleen aan te kunnen.

In mijn werk ga ik samen met je kijken naar jouw situatie, hierbij gaan we niet graven in het verleden. Uitgangspunt is hoe je leven er nu uitziet en hoe je dit beleeft.  Zo ontdek je vanzelf welke dingen uit je verleden nog een rol spelen. Als dat nodig is, zullen we daar aandacht aan schenken.

Het gevolg van werken op deze manier is dat je meer de beschikking krijgt over je oorspronkelijke energie.

Het maakt niet alleen dat je beter in staat bent om je problemen aan te kunnen maar ook zul je deze energie kunnen gebruiken om andere dingen in je leven met meer creativiteit en levenslust aan te pakken.

Mijn manier van werken is oa. gebaseerd op de ideeën uit Gestalttherapie, psycho-synthese en bio-energetica,  en EFT (Emotional Focused Therapy)

Praktische informatie

Ik ben aangesloten bij het NVPA en het RBCZ.
Dit betekent dat in veel gevallen de kosten worden vergoed door de (aanvullende)verzekering als alternatieve zorg.
U kunt bij uw verzekeraar informeren of dit ook voor u geldt.

De kosten voor een sessie van 60 minuten zijn 75 euro.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).