Relatietherapie

De relatietherapie is gebaseerd op de EFT-technieken zoals die zijn ontwikkeld door Sue Johnson. (EFT staat voor Emotional Focused Therapy). Centraal in deze vorm van therapie staan emoties, met name het verlangen je veilig en verbonden te voelen, het gevoel gezien en geaccepteerd te voelen. Een plotseling gebeurtenis kan leiden tot de vraag om therapie. Maar ook kan het zijn dat het na verloop van tijd moeilijk is om de liefde nog te voelen. Het contact wordt minder en verloopt volgens een vast patroon. Een patroon wat vaak ook tot ruzies of verwijdering leidt. Met behulp van EFT is het mogelijk een andere kijk op dit patroon te krijgen zodat er weer acceptatie en liefde kan zijn.
Als therapeut ben ik erg enthousiast over EFT, het is een methode die deuren opent waar ik ze voorheen niet voor mogelijk hield.
Uit onderzoek blijkt dat dat meer dan zeventig procent van de paren ook na twee jaar nog steeds minder relatiestress ervaart. Zij zijn gelukkiger met hun relatie dan voor deze therapie en hebben minder last van depressies.Wil je meer weten over EFT? Het boek ‘Hou me vast’ geeft een helder beeld van deze therapievorm.

Praktische informatie

Er is (beperkt) ruimte voor een avondafspraak om 18.00 uur.

De kosten voor een sessie van 90 minuten zijn 120 euro.

Ik ben aangesloten bij het NVPA en het RBCZ. Dit betekent dat in veel gevallen de kosten worden vergoed door de (aanvullende)verzekering als alternatieve zorg. U kunt bij uw verzekeraar informeren of dit ook voor u geldt.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).